Konzervácia kovových vrát – začiatok prác

Dnes sme začali s konzerváciou a obnovou piatich kovových…

Premietanie fotografií z Rumunska

Na budúcu stredu pripravujeme premietanie fotografií z Rumunska,…

Obnova dverí z Banskoštiavnickej Kalvárie

Dnes sme začali s umelecko-remeselnou obnovou dverí z dolného…

Obnova bytu v historickom bytovom dome – začiatok prác

Dnes sme začali práce na byte v historickom bytovom dome na…