Premietanie fotografií z Rumunska

Na budúcu stredu pripravujeme premietanie fotografií z Rumunska, kde sme sa zúčastnili medzinárodného workshopu „Traditional masonry restoration course“. Okt. 2008, Laslea, Transylvania, Romania. Absolventi workshopu na fotografii, zľava: Martin Sitar, Viktor Šima, Pavel Fabian, Michal Hrčka.

 

_