Premietanie fotografií z Rumunska

Na budúcu stredu pripravujeme premietanie fotografií z Rumunska, kde sa zúčastnili medzinárodného workshopu “Traditional masonry restoration course”. Okt. 2008, Laslea, Transylvania, Romania. Absolventi workshopu na fotografii, zľava: , Viktor Šima, , Michal Hrčka.

 

_