Obnova bytu v historickom bytovom dome – začiatok prác

Dnes sme začali práce na byte v historickom bytovom dome na Radničnom námestí v B. Štiavnici. Práce budú okrem iného pozostávať aj z osadenia tradičnej drevenej podlahy, návrhu a výroby kaslikových zárubní a dverí a dláždení viacfarebnou dlažbou zhotovenou historickou technikou.

_