Liptovská krstiteľnica

KRSTITEĽNICA je jeden z najdôležitejších predmetov kresťanského…

Architekt / Projektant pre pamiatkové objekty

Spolupráca s hlavným architektom pri príprave štúdií,…

Zvonica kostola v Liptovskej Anne z 20. rokov 20. storočia obnovená v roku 2020

Príčinou, v dôsledku ktorej sa kostol sv. Anny v Litovskej…

2011: Zrúcanina kostola Liptovská Anna vyčistená

Lipovská Anna, ruina kostola Sv. Anny. Pokračujeme v RETROSPEKTÍVE…

Archeológia a Liptovská Anna

V prípravnej etape formovania konceptu obnovy ruiny kostola…

Sv. Anna / Príbeh záchrany ruiny 01

Keď sme v roku 2010 odštartovali prípravné práce…