Liptovská krstiteľnica

KRSTITEĽNICA je jeden z najdôležitejších predmetov kresťanského kostola. Posvätný obrad krstu uvádzal novorodencov do spoločenstva. Už od stredoveku sú krstiteľnice súčasťou interiérov chrámových mobiliárov.

Ako vyzeral interiér kostola sv. Anny pred požiarom v roku 1779? Žiaľ, na vytvorenie jasnejšej predstavy zostalo len málo indícií.

V tomto kontexte bolo pre nás veľmi významné, že EXISTUJE pôvodná kamenná krstiteľnica z kostola v Liptovskej Anne. Začiatkom 19. storočia bola premiestnená do kostola sv. Alžbety v Prosieku. Krstiteľnica je pravdepodobne renesančná, s novším dekoratívne stvárneným kovovým medeným krytom (vročenie 1717?). Pri obhliadke v Prosieku nás potešilo, že krstiteľnica je nielen v dobrom stave, ale dodnes slúži pôvodnému účelu!

Pri formovaní konceptu obnovy ruiny kostolíka sme sa zhodli, že chceme vytvoriť analogickú reprodukciu tohto cenného prvku a prezentovať ho v obnovenej ruine.

Napokon sa to podarilo. Z originálu sme v našom ateliéri navrhli a vytvorili kópiu pôvodnej krstiteľnice. Prvok sme vytvorili z umelého kameňa. Naši partneri z obce neskôr doplnili aj kovový kryt. Domnievame sa, že prítomnosť novej krstiteľnice v obnovenej ruine POSILŇUJE IDENTITU MIESTA. Do fotogalérie sme pripravili výber z procesu tvorby novej krstiteľnice. Jej príbeh od prvej obhliadky pôvodného prvku, cez výrobu kópie až po jej osadenie.

https://www.obnova.eu/blog
https://www.obnova.eu/tag/serial_anna
https://www.obnova.eu/tag/liptovska-anna

.

_