Sv. Anna / Príbeh záchrany ruiny 01

Keď sme v roku 2010 odštartovali prípravné práce na obnove Ruiny kostola v Litovskej Anne, vedeli sme, že to bude beh na dlhú trať. Stav ruiny bol havarijný. Tvorba konceptu obnovy vyžadovala precíznu odbornú prípravu, premyslenú etapizáciu a kvalitný realizačný tím. Bola to výzva.       

Hoci ruiny kostola sv. Anny odborníci označujú ako jednu z najstarších sakrálnych pamiatok Liptova, celé desaťročia bez akejkoľvek údržby degradovala. Proces záchrany napokon trval dlhých 11 rokov. Áno, z perspektívy viac ako 700 ročného kostola je to banalita.

Teší nás, že sme boli aktérmi príbehu záchrany cennej pamiatky LIPTOVA. Postupne vyberáme z našich albumov. Radi sa podelíme o spomienky na strasti a slasti procesu obnovy. Fotografie dokumentujú stav kostola v roku 2010. Sledujte nás, veríme že to bude inšpiratívne.  

_