Ako a z čoho stavať domy pre chudobných (workshop)

Zúčastnili sa workshopu „Ako a z čoho stavať pre chudobných“. Alternatívne technológie pri stavbe a oprave nízko energetických (pasívnych, ekologických) domov. Organizátori: Člověk v tísni, Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity SR, Nadácia Milana Šimečku, Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS.

Ilustračný obrázok prevzatý zo stránky: ruzinov.sk

_