Hrad Orava – tunel

Druhou realizáciou týchto dní je sanácia hlavného prechodu/tunela na hrad Orava. Tunel prechádza pod tzv. veľkou terasou v telese sypaného bastióna. Po očistení mladších doplnkov vykazuje vážne statické poruchy, ktoré intenzívne odstraňujeme. Ďalším krokom by mala byť realizácia niekoľkých cyklov obetných omietok nevyhnutná pre čiastočné odsolenie muriva. Neskôr bude nasledovať sfunkčnenie dvoch kamenných svetlíkov a inštalácia meračov vlhkosti a teploty. Záverečným krokom by mala byť finálna omietková vrstva.

_