Fasáda A. Kmeťa 18

Pre spoločnosť Beta Car s.r.o. Pezinok sme realizovali umelecko-remeselné a reštaurátorské práce na fasáde v centre Banskej Štiavnice. V objekte bude sídliť luxusný penzión.

_