Renesančný fachman

Jost Amman /1539 – 1591/ bol typický renesančný multitalentovaný tvorca. Grafik, kresliar, ilustrátor, rytec, maliar, prekladateľ, editor a vydavateľ kníh. Pochádzal z nizozemskej šľachtickej rodiny z Brugg. Absolvoval klasické štúdium jazykov a logiky na kolégiu v Zűrichu, prekladal knihy z latinčiny do nemčiny. Jost však svoje naplnenie napokon našiel v umení, umeleckom remesle a v knihárskej brandži. Výtvarné nadanie a remeselnú zručnosť rozvinul ako tovaryš významného švajčiarskeho sklomaliara Ludwiga Ringela. Spolupracoval a vytvoril viacero výnimočných kolekcií  vitráží.  Jeho apetít po umelecko – remeselných zručnostiach narastal. V štúdiách pokračoval v Norimbergu, ktorý bol kultúrnym epicentrom nemeckej renesancie. Jost sa stal obľúbeným žiakom významného nemeckého grafika a vydavateľa Virgila Solisa. V jeho knihárskej dielni si osvojil a zdokonaľoval techniky ilustrácie, medirytiny, drevorytu a kníhlače. Solis vydával viaczväzkové encyklopedické diela o erboch, remeslách a odevoch. Dodnes sa tieto diela vydávajú! Po Solisovej nečakanej smrti Amman prevzal dielňu a pokračoval vo vydavateľskej činnosti. Autorský profil Josta Ammana bol prezentovaný v programe Kurzu obnovy a údržby vitráží, ktorý uviedla spoločnosť https://www.obnova.eu/. Ammanovu grafiku, ktorá dokumentuje dielňu a prácu vitrážistu zo 16. storočia účastníci kurzu so záujmom analyzovali. Sklomaľby s Ammaovej dielne majú veľa príbuzných čŕt so zachovanými historickými sklomaľbami na renesančných vitrážach Oravského hradu.

_