Aktualizovaný zápis v ÚVO

Na -stránke sme aktualizovali do Zoznamu podnikateľov vedený Úradom pre verejné obstarávanie. Aktuálny výpis nižšie a na stránke ÚVO/UVO: https://www2..gov.sk/zoznam-podnikatelov/-/RegisterPodnikatelov/detail/Podnikatel-21159. Taktiež vždy tu, na podstránke Certifikáty.

_