Aktualizovaný zápis v ÚVO

Na -stránke aktualizovali do Zoznamu podnikateľov vedený Úradom pre verejné obstarávanie. Aktuálny výpis nižšie a na stránke ÚVO/: https://www2.uvo.gov.sk/zoznam-podnikatelov/-/RegisterPodnikatelov/detail/Podnikatel-21159. Taktiež vždy tu, na podstránke Certifikáty.

_