Články

Aktualizácia certifikácie na základe noriem

Obnova s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva…

Aktualizovaný zápis v ÚVO

Na web-stránke sme aktualizovali zápis do Zoznamu podnikateľov…

Certifikácia na základe noriem

Obnova s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva…

Workshop s certifikátom na stavanie z EKO panelov

Na stavbe kde realizujeme práce v spolupráci s OZ ArTur bude…