Český rozhlas Leonardo: Pustý hrad, div kraje

Pustý hrad u Zvolena vstoupil do roku 2011 vítězstvím v anketě o sedm divů Banskobystrického kraje. Tím ovšem zajímavé události tohoto roku nejsou zdaleka vyčerpány.

V druhé polovině března byla v areálu Dolního hradu Pustého hradu pod vedením PhDr. Jána Beljaka z Archeologického ústavu SAV v Nitre zahájena nová archeologická sezóna, kterou i v letošním roce bude významně doplňovat Letní škola archeologie. Dalším důležitým bodem (nejen) letošního roku bude shánění finančních prostředků na úpravy zastaralých metod konzervátorských prací na Horním hradě. Proměnou by měly projít koruny dozdívaných zdí, jak zaznělo také na konferenci Výzkum a obnova hradní architektury, která probíhala v závěru loňského roku v Bratislavě. Události přelomu roku 2010 a 2011 shrnoval příspěvek historického magazínu Zrcadlo s premiérou 29. dubna. K téme sa vyjadruje aj náš kolega Michal Hrčka.

_