Liečime Korvínov palác na Oravskom hrade

V utorok sme odovzdali expertízu, výsledky prieskumu+sondáže a projektovú dokumentáciu riešenia zavĺhania Oravského hradu. Dnes aspoň náhľad na celkový pohľad zo zamerania hradu po vyčistení a doplnení.

Autori:
Ing. arch. Peter Nižňanský
Mgr. Michal Hrčka

_