Prednáška o Letnej škole archeológie v Senci

Bratislavský samosprávny kraj 25. septembra 2014 o 18.00 h v Mestskom múzeu v Senci (Turecký dom) pripraví prednášku s diskusiou  – prezentáciu výsledkov Letnej školy archeológie a tradičných spôsobov murovania (archeologický výskum zvyškov rituálnych tehlových stavieb a záchranný transfer kupulovitej murovanej pece v areáli synagógy v Senci).

Bratislavský samosprávny kraj v rámci iniciatívy „Chránime pamiatky Bratislavskej župy“ vyvíja maximálne možné úsilie pri zachovaní, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva, či už ide o  zdokumentovanie existujúceho stavu pamiatkových objektov, výskum a starostlivosť o národné kultúrne pamiatky vo svojom vlastníctve, budovanie zbierkových muzeálnych a knižnično-dokumentačných fondov, oceňovanie príkladnej obnovy objektov tradičnej architektúry, ale aj prostredníctvom dotácií na obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva.  Od roku 2010 každoročne v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva organizuje odbornú konferenciu, zameranú na poznávanie a prezentáciu dejín a kultúrneho dedičstva Bratislavskej župy.

Medzi priority Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) patrí záchrana desaťročia chátrajúceho a zdevastovaného objektu národnej kultúrnej pamiatky, synagógy v Senci.  Synagógu s areálom  BSK odkúpil od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí a po rekonštrukcii tu bude fungovať univerzálne kultúrno-spoločenské centrum. Súčasťou prípravnej fázy bolo  geodetické zameranie, vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie a obnovy synagógy a relevantné pamiatkové výskumy. Práve súčasťou pamiatkových výskumov sú archeologické práce v areáli, ktorých výsledkom je odkrytie zvyškov rituálnych tehlových stavieb, dotvárajúcich v minulosti funkčný komplex synagógy (studňa, kúpeľ – mikvé, pec na pečenie nekvaseného chleba – macesu…).

S finančným prispením Ministerstva kultúry SR v auguste 2014 realizoval BSK v areáli synagógy pracovno-edukačný workshop pod názvom „Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania“. V dvoch turnusoch poslucháči archeológie pod vedením autorizovaných odborníkov dokončili výskum a dokumentáciu archeologických nálezov a za využitia autentických tradičných spôsobov murovania realizovali záchranný transfer (anastylózu) kupulovitej murovanej tehlovej pece na pečenie macesu.

Aktivity letnej školy sú ďalším krokom pri obnove unikátnej pamiatky a jej prezentácie verejnosti. S podrobnosťami priebehu a výsledkov Letnej školy archeológie   sa môže najširšia verejnosť oboznámiť na  avizovanej prednáške v Mestskom múzeu v Senci.

Okrem iných sa predstavia Mgr. Michal Hrčka z Obnova s.r.o., Dr. Milan Horňák z Via Magna s.r.o. (zástupcovia lektorov letnej školy)

6_orig

_