Zachránili sme Piargsku baštu

Do Piargskej Bašty od dnes už zatekať nebude. Objekt vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica – súčasť opevnenia – sa nám podarilo v tomto roku pripraviť do obnovy aj zrealizovať samotnú obnovu krovu a výmenu šindľovej krytiny. Piargska braná začína mať dôstojnú dvojičku. Okrem mesta spolu-financovalo obnovu aj Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom.

_