Stavbár – pamiatkar

Michal Hrčka (zakladateľ s.r.o.) bol lektorom na 6 mesačnom projekte ESF “Active Integration and Reintegration in Market in the Professional Field Builder – Conservator” Trenčín – Banská Štiavnica, 

_