Číslo popisné: 22

Výroba  vitráže, ktorá vznikala počas remeselného  kurzu smerovala do finále. Vitráž bude čoskoro umiestnená v nadsvetlíku vstupných dverí do Centrálky – banskoštiavnického centra stavebného dedičstva. Objekt má popisné číslo 22. Pred realizáciou záverečného detailu – sklomaľby typografie sa zhotovila šablóna. Písmo sa nanášalo na dokonale vyčistený a odmastený povrch skla. Napokon sme použili naše ľanové farby  www.lanovefarby.sk a opäť sme otestovali ich univerzalitu  a výborné vlastnosti. Výsledok členov pracovnej skupiny – lektorov aj účastníkov kurzu naplnili euforickými pocitmi zadosťučinenia. Tešili sa z procesu, výsledku – vitrážového nadsvetlíka,  ktorý má nielen estetické, ale aj funkčné kvality.

Remeselný kurz obnovy vitráží pripravila a uviedla spoločnosť www.obnova.eu, realizácia bola spolufinancovaná Ministerstvom kultúry SR prostredníctvom programu: Obnovme si svoj dom.

 

_