Sklomaliarska voľná tvorba

Sklomaliarska voľná tvorba

Kreatívnou programovou bodkou kurzu obnovy vitráží bola voľná disciplína. Maľba na , podľa vlastných námetov, predlôh.  Lektor Tonda (Antonín Petr Novotný) zo špeciálnych sklomaliarskych práškových pigmentov a arabskej gumy namiešal primeranú konzistenciu farebnej pasty. Farbu bolo možné riediť kvapkami kvalitného terpentínového oleja. Po zaschnutí na skle, sa farebné plochy a linky dali upravovať, škrabať, štruktúrovať, textúrovať. Kurz, ktorý všetkých účastníkov zmotivoval a prehĺbil ich fascináciu remeslom vitráže, nemohol skončiť lepšie. Hravú, tvorivú prácu s maľbou na sklo si vychutnali. Večer sa diela poukladali do pece na výpal. Hlásenie: Hotovo odznelo až na druhý deň, po vychladnutí pece.

Remeselný kurz obnovy vitráží pripravila a uviedla spoločnosť www.obnova.eu, realizácia bola spolufinancovaná Ministerstvom kultúry SR prostredníctvom programu: Obnovme si svoj dom.

 

_