Banskoštiavnický kurz v Štiavnických novinách

Kurz, ktorý sa uskutočnil v týždni 5. 9. 2016 – 9. 9. 2016, pripravila banskoštiavnická firma Obnova s. r. o. – Centrum stavebného dedičstva Centrálka Banská Štiavnica, v spolupráci so SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Lektormi boli Mgr. Michal Hrčka a Ing. arch. Pavel
Fabian. Miestom konania bola budova „Centrálky“ nad Trojičným námestím, v ktorej v minulosti bola umiestnená škola, internát a školská jedáleň.

_