Pripravuje sa Jesenná univerzita architektúry 2022

Aj tento rok sa zapojíme do Jesennej univerzity architektúry. Chcete sa zapojiť? Tu je pár informácií…

Srdečne pozývame študentky a študentov na medzinárodný, multidisciplinárný workshop Jesenná univerzita architektúry 2022.

Termín workshopu:
11. do 17. septembra 2022

Aký je pre študentov prínos workshopu? 
Tímová práca na výskume historickej architektúry a historického urbanizmu priamo v teréne Banskej Štiavnice na konkrétnych príkladoch; objavovať skryté stopy architektonických slohov ´in situ´; vytvárať výsledok výskumu spolu so študentami z iných odborov (geodézia, stavebné inžinierstvo, história umenia a architektúry a iné). Worskop bude sprevádzaný kvalitnými prednáškami odbroníkov na relevantné témy z oblasti ochrany a prezentácie historickej architektúry a urbanizmu.

Ako sa prihlásiť a do kedy? 
Prihlášky prijímame na email, do 30.7.2022: katarina.voskova@stuba.sk


PRIHLÁŠKA

Za organizačný tím JUA 2022,

Katarína Terao Vošková

_