Fasády gotickej kaplnky na hrade Beckov

V tomto roku rekonštruovali čelnú fasádu a zastrešovali objekt kaplnky. Viac fotografii tu: http://www.obnova.sk/galeria/2011-hrad-beckov-kaplnka

_