Kostol v Liptovskej Anne v regionálnom denníku MY

Informácia o našom projekte v Lipt. Anne v regionálnom denníku MY.

_