Fenomény parku a koncepčná príprava obnovy LR#02

PRÍBEH OBNOVY HISTORICKÉHO PARKU V LEDNICKÝCH ROVNIACH #02

🟩FENOMÉNY PARKU
Parky a záhrady boli „ZELENÉ SALÓNY“, ktoré šľachta budovala ako neoddeliteľnú a obľúbenú časť svojich sídel. Impozantný prírodno-krajinársky park v Lednických Rovniach založil ešte koncom 18. storočia vtedajší majiteľ panstva gróf JÁN GOBERT ASPREMONT-LINDEN (1757-1819). Veľkú zásluhu na originálnej koncepcii parku mal jeho osobný lekár ANTON ROCHEL (1770 – 1847), ktorý bol aj excelentným botanikom. Mimochodom neskôr bol riaditeľom univerzitnej botanickej záhrady v Budapešti. Vďaka grófovmu zanieteniu, investíciám a erudícii Rochela, tunajší park spolu s kaštieľom zaradili medzi najpôsobivejšie šľachtické sídla nielen v Trenčianskej župe, ale v celom Uhorsku.

Dôležitým prameňom k poznaniu originálneho konceptu parku je zachovaný plán parku z roku 1799, ktorý zhotovil Ján Lösler. Počas peripetií súvisiacimi s neskoršími zmenami vlastníkov panstva areál chátral. Renesancie sa kaštieľ aj park dočkal až vďaka JOZEFOVI SCHREIBEROVI (1835-1902), podnikateľovi českého pôvodu, zakladateľovi sklárskej výroby v Lednických Rovniach. Areál po jeho obnove opäť získal prestíž. V parku dal Schreiber postaviť pôsobivú neorenesančnú budovu mauzólea (podľa projektu viedenského architekta Alexandra Grafa), v ktorej je pochovaný.

Nadšené reflexie z dobovej literatúry park označovali za najkrajší Uhorsku. Nespochybniteľným dokladom jeho kvality a originality je ocenenie parku zlatou medailou z Krajinskej výstavy v Budapešti v roku 1885.

Kaštieľ spolu s parkom po 2. polovici 20. storočia zoštátnili. Bolo by zbytočné zdôrazňovať, že to pre cenný areál nebola práve pozitívna epocha. Strádal najmä park. Chýbala mu systematická, odborná a pravidelná údržba.

🟩KONCEPČNÁ PRÍPRAVA OBNOVY
Až na prelome 20. a 21. storočia sa začala formovať myšlienka koncepčnej obnovy jedinečného parku. Obec Lednické Rovne (vlastník) v spolupráci s pamiatkarmi koncipovali zámer obnovy. Dôležité poznatky o hodnotách parku identifikoval podrobný výskum a INVENTARIZÁCIA VEGETAČNEJ ČASTI parku a ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM, ktorý spracoval interdisciplinárny tím odborníkov. Na pôdoryse týchto poznatkov sa aj v spolupráci s firmou RONA postupne kontúrovali vízie revitalizácie celého areálu. Jej míľniky, na ktorých sme participovali priblížime v ďalších kapitolách seriálu.

_