Chrám bohyne MINERVY/Nielen o chráme bohyne MINERVY… LR#03

PRÍBEH OBNOVY HISTORICKÉHO PARKU V LEDNICKÝCH ROVNIACH #03

🔶Ešte pred tým, ako predstavíme odbornú obnovu chrámu, ktorú sme realizovali v roku 2008, nedá nám sa nevrátiť k fenoménom originálneho konceptu parku. Zakladateľovi grófovi Jánovi Gobertovi Aspermont-Lindenovi a jeho odbornému tímu sa podarilo vytvoriť prostredie s neopakovateľnou atmosférou. Našťastie ani dôsledky dlhodobého chátrania a absencia odbornej údržby spirit miesta celkom nezničili.

🔶Koncept parku reflektuje grófove bohaté cestovateľské zážitky, jeho poznanie a vedomosti (pri tvorbe spolupracoval s vynikajúcimi odborníkmi) a tiež súdobé maliarske krajinárske umenie, ktoré zbieral a obdivoval. Aj vďaka jeho vášni k umeniu mal park príťažlivú vizuálnu koncepciu.

🔶Park bol aj pietnym miestom, pochovaných je tu niekoľko dejateľov (členovia rodiny, priatelia, spolupracovníci). Kontemplatívnu vrstvu parku predstavujú náhrobné pomníky s plastikami, náhrobné dosky. Traduje sa, že je tu odpočíva aj Aspermontove srdce.

🔶Odborníci tiež predpokladajú, že dôležitú úlohu pri formovaní návrhu parku zohral aj fakt, že Aspermont bol slobodomurárom. Tvorcovia parku sa usilovali nielen o vytvorenie harmonického spojenia prírody a človeka (architektonických prvkov), ale do priestoru parku vniesli prvky mysticizmu, tajomstva, romantizmu, utopických predstáv či odkazov na hodnoty starých civilizácií, najmä antiky.

🔶Chrám (lepšie povedané chrámik) bohyne Minervy (grécky Atény) je situovaný na vyvýšenom mieste v južnej časti parku. Architektonická koncepcia vychádza s archetypálneho otvoreného antického chrámu, ktorého epicentrom je nika so sochou bohyne. Na priečelí nechýbajú antické (dórske) stĺpy, ktoré nesú sedlovú strechu s tympanonom.

🔶Klasicistická socha Minervy (antická bohyňa zosobňujúca múdrosť, silu, nezlomnosť a odhodlanie) sa žiaľ nezachovala. Po skončení I. svetovej vojny sa stala obeťou ľudí oslavujúcich zánik monarchie. V eufórii (alebo inom opojení) sochu zhodili a rozbili. Doposiaľ je známa iba jediná zachovaná fotografia chrámu so sochou.

🔶V galérii publikujeme grafiky už neexistujúcich objektov a historické fotografie architektonických objektov a prvkov parku.

_