Informácie o Piargskej bráne

Popri tom ako postupne získava Piargska (Piarská) brána svoju novú tvár prinášame jej návštevníkom aj informácie z histórie. Zvolili formu časovej osi s krátkym ľahko čítavým textom. Potupne vám aj na tomto mieste prinesieme časovú os s príbehmi tejto dámy. je už dnes umiestnená v podjazde brány.

 

 

_