Film: Oprava starého okna

V roku 2019 sme organizovali tradičný Banskoštiavnický kurz, tému Tradičné stolárstvo: obnova okien a dverí 2019. Jedným z výstupov z tohto kurzu je aj inštruktážny film o oprave okien.

Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov Tradičné stolárstvo: obnova okien a dverí 2019 // 27.11.2019 – 30.11.2019

Námet a titulky:
Mgr. Michal Hrčka

Remeselník v zábere:
Martin Adámy

Kamera a strih:
Gashpar

Lektori:
Mgr. Bc. Juraj Kniebügl, Pavol Ivaška, Ing. arch. Pavel Fabian, Mgr. Michal Hrčka

Účastníci:
Jozef Olejár
Dušan Budinský
Michal Beňo
Juraj Kopnický
Dana Kukurová
Radoslav Mikula
Ida Slováková
Anna Nemcová
Jakub Hudec
Veronika Hrnčiarová
Terézia Dováľová
Sandra Račková
Kristína Murtinová
Miroslav Hrčka

Príprava:
Bc. Andrej Dudich, Zora Mlynáriková

Organizované v priestoroch
Centra stavebného dedičstva – Centrálka, Banská Štiavnica

Organizátor
Obnova s.r.o.

v spolupráci s
Spoločnosť pre pamiatky
Portál Obnova.sk
LanoveFarby.sk
ICOMOS Slovensko

Film
Gashpar Creative

 

© Obnova s.r.o. 2019

_