Chrám bohyne Minerva – Lednické rovne

Začali sme s prácami na chráme bohyne Minerva v Lednických Rovniach.

_