Frauenberg bez vežičky

👁‍ CINTORÍNSKEMU KOSTOLÍKU Panny Márie Snežnej „prischlo“ pomenovanie FRAUENBERGSKÝ. Podľa názvu návršia, na ktorom je situovaný. Iniciátorom a kľúčovým investorom stavby bol bohatý úspešný ťažiar, komorský gróf a banskoštiavnický richtár ERAZMUS ROESSL. Rozsahom komornejšiu (kratšiu) kaplnku postavili v rokoch 1512 – 1514. Na prvý pohľad jednoducho, stroho architektonicky koncipovanú stavbu neskôr v roku 1580 rozšírili. Loď kostola predĺžili západným smerom (dnešná hmotová skladba).

👁‍ O čo nenápadnejší je hmotový koncept objektu, o to rafinovanejšie je vyriešené zaklenutie polygonálnej svätyne (presbytéria). PÔSOBIVÁ SIEŤOVÁ NESKOROGOTICKÁ KLENBA s krúženými rebrami sa ľahučko, nehmotne vznáša nad priestorom.

👁‍ Aj odborníci žasnú nad jej odvážnou konštrukciou a tvarovaním. Domnievajú sa, že ju realizovali profesionálni kamenári zo stavebnej huty Antona Pilgrama alebo z huty Petra Parléřa. Vďaka tejto majstrovskej klenbe sa Banská Štiavnica dostala na STREDOEURÓPSKU MAPU NESKOROGOTICKÝCH POKLADOV ARCHITEKTÚRY.

👁‍ Frauenbergský kostol v 18. storočí obnovili. Vtedy k siluete kostola nad štítovou stenou PRIBUDLA DREVENÁ VEŽIČKA. Stvárnenie jej fasády s plastickými dekoráciami (profilované rímsy, pilastre, bosáže) bolo navrhnuté a zrealizované tak, že vežička na prvý pohľad pôsobila ako murovaná.👁‍ KDE JE VEŽIČKA DNES? Čo sa stalo? Príbeh o jej nešťastnom konci mnohí z Vás poznajú…


_