Keď vitráž rastie

Skúsenosť, remeselná erudícia lektorov  Tondu a Kláry na Banskoštiavnickom kurze obnovy a údržby vitráži bola základom výborného mikro pracovného tímu, ktorý sa počas kurzu vyformoval. Obaja boli skvelými, zohratými majstrami.

Základom ich práce a vedenia kurzu bola precíznosť, dôslednosť. Všetky pracovné postupy mali premyslené, efektívne, spoľahlivo viedli k výsledku. Pracovné tempo bolo síce vysoké, ale sympaticky nesúťaživé, priateľsky nastavené. Po rozbehnutí prác sa Tonda zameral na tvorbu technicky najkomplikovanejšej časti vitráže – kruhovej dekorácie  v ťažisku výplne. Sme radi, že naša spoločnosť www.obnova.eu programovo spolupracuje so sympatickými ľuďmi a naviac skvelými remeselníkmi. Realizácia kurzu bola spolufinancovaná Ministerstvom kultúry SR prostredníctvom programu: Obnovme si svoj dom.

_