Letná škola remesiel 2017: Konzervácia omietok

Pozývame vás na každoročný kurz určený pre študentov stredných a vysokých škôl v príbuzných odboroch v oblasti konzervácie a remeselnej obnovy pamiatok. V tomto roku bude kurz zameraný na konzerváciu historických omietok a ich podkladov na hrade Likava. Naučíte sa spoznávať historické omietky a ich fragmenty. Aké informácie nám môžu pomôcť odhaliť a ako ich zachrániť prostredníctvom ich spevnenia a upevnenia k podložke.

Program: 
21. 9. 2017 – príchod a večerné prednášky
22. – 23. 9. 2017 – kurz
22. – 23. 9. 2017 – ukončenie kurzu
Miesto: Hrad Likava, Likavka
Ubytovanie: zabezpečené
Poplatok za kurz: zdarma

Lektori a prednášky: 
Karol Dzuriak (Liptovské múzeum) – História hradu Likava
Michal Hrčka (Obnova s.r.o.) – Obnova a konzervácia hradu v 20. a 21. storočí
Oto Makýš (STU BA) – Technológie konzervácie omietok

Prihlásenie: V prípade záujmu zúčastniť sa na kurze zašlite email s osobnými a kontaktnými údajmi na email kurzy@obnova.eu
V prípade, že sa chcete zúčastniť na prednáškach na hrade, tieto začínajú o 18:00 a budú prebiehať na dolnom nádvorí.

Organizátori:
– Slovenská technická univerzita, Katedra technológie stavieb, Centrum technológie obnovy pamiatok
– Obnova s.r.o. a – Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, Banská Štiavnica

Podrobnosti: 
v prílohe a na www.obnova.eu
Aktivitu podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Ministerstvo kultúry SR.
_