Geometria v Škótsku

pre potreby pochopenia statiky budov s lektorom Jonathan Horning. Aj týmto sa zaoberali kolegovia Pavel Fabian (autor fotografii) a počas trojtýždňového v Londýne a Škótsku. Po ich príchode plánujeme krátku prezentáciu s premietaním fotografii priamo v Centrum stavebného dedičstva – Centralka v Banskej Štiavnici.

_