Kurz: vápno a vápenná malta

Pozývame vás na kurz určený pre remeselníkov, ktorí sa chcú naučiť základy práce s vápennými technológiami. Naučíte sa čo to vápno je ako sa získava, vyrába a spracováva. Ako sa z vápna vyrábajú rôzne produkty: nátery, omietky a malty. Vyskúšate si techniky práce s vápennou maltou a nanášanie omietky rôznym spôsobom. Počas kurzu bude prebiehať na tom istom objekte ukážka profesionálnej štukatérskej práce, reštaurovanie okien a zúčastníte sa aj dvoch exkurzií a prednášok. Po skončení kurzu získate potvrdenie o absolvovaní.

Termín: 5. 9. 2016 do 9 .9. 2016
Miesto: Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, B. Štiavnica
Ubytovanie: zabezpečené
Občerstvenie a nápoje: zdarma
Poplatok za kurz: zdarma
Lektori: Michal Hrčka, Pavel Fabian

V prípade záujmu zašlite email s osobnými a kontaktnými údajmi na email kurzy@obnova.eu

Organizátori:
– Obnova s.r.o., Banská Štiavnica
– Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, Banská Štiavnica

Banskoštiavnický kurz a seminár 2016 – vapno

_