Kurz: tradičné tesárstvo

Pozývame vás na tradičný banskoštiavnický kurz, sympózium a seminár:
Pre začínajúcich remeselníkov, ktorí chcú získať základy tradičného tesárstva od skúsených tesárov z praxe. Naučíte sa ako opracovať guľatinu na hranené rezivo, realizovať tesárske spoje, vrátane pokročilejšieho zazubeného nosníka a zoznámite sa s historickým aj súčasným ručným tesárskym náradím. Získate informácie o tradičných materiáloch a technológiách.
Pre skúsených tesárov s vlastným náradím bude podujatie sympóziom, kde si búdu môcť vymeniť skúsenosti a získať nové informácie od kolegov aj v rámci semináru.
Pre verejnosť sa na začiatku kurzu 25. 9. 2017 bude konať jednodňový seminár s exkurziou a večerným premietaním. Podrobný program nájdete na www.obnova.eu

Program: 
25. 9. 2017 o 9:00 úvod a seminár
26. – 29. 9. 2017 – kurz a sympózium
Miesto: Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, Nám. Sv. Trojice 22, Banská Štiavnica
Ubytovanie: zabezpečené a čiastočne hradené
Poplatok za kurz: sympózium 0,- €, kurz 20,- €
Certifikát: Po skončení kurzu získajú záujemcovia potvrdenie o absolvovaní.

Prihlásenie: V prípade záujmu zašlite email s osobnými a kontaktnými údajmi na kurzy@obnova.eu

Organizátori:
– Obnova s.r.o.
– Centrum stavebného dedičstva – Centrálka

Plagát:
Banskostavnicky kurz a seminar – tesarstvo 2017_low

Program:
PROGRAM Tesarske sympozium a kurz BS 2017 finall

_