Gotická brána na hrade Lietava “s korunou”

Veža gotickej brány na hrade má od minulého týždňa ošetrenú korunu, doplnenú pieskovcovú rímsu a oblučkovu atiku z penovca.

_