Gotická brána na hrade Lietava „s korunou“

gotickej brány na hrade má od minulého týždňa ošetrenú korunu, doplnenú pieskovcovú rímsu a oblučkovu atiku z penovca.

_