Palácová klenba – hrad Uhrovec

Ing. arch. a Mgr. pre Nadáciu pre záchranu kultúrneho dedičstva realizovali palácovú klenbu na hrade Uhrovec.

_