Palácová klenba – hrad Uhrovec

Ing. arch. Pavel Fabian a Mgr. Michal Hrčka pre Nadáciu pre záchranu kultúrneho dedičstva realizovali palácovú klenbu na hrade Uhrovec.

_