Hrad Hrušov – konzervácia

Na hrade Hrušov pracovali na najohrozenejších častiach hradu.  Časť prác sme realizovali v rámci akcie:

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR A ZAMERANÝ NA ZHODNOTENIE KONZERVÁCIE HRUŠOVSKÉHO HRADU Z R. 1928 – 1930 S CIEĽOM NÁVRHU OPTIMÁLNEHO METODICKÉHO PRÍSTUPU PRI SÚČASNEJ KONZERVÁCII

_