Workshopy na zhodnotenie konzervácie Hrušovského hradu z r. 1928 – 1930

Počas júna a júla bol Michal Hrčka (odborný garant spoločnosti) lektorom na seminári a workshopoch na zhodnotenie konzervácie Hrušovského hradu z r. 1928 – 1930 s cieľom návrhu optimálneho metodického postupu pri súčasnej konzervácii pamiatky. Ďalšími lektormi boli: Martin Bóna a Miroslav Matejka. Akcie organizovalo OZ Leustach.

Naši kolegovia z Obnova s.r.o.  zároveň konzervovali najohrozenejšie časti hradu.

_