Hrad Likava – začiatok

Prvá z konzervačných prác na hrade Likava, kde konzervujeme objekt. tzv. hradnej kuchyne či pekárne. Zaujímavosťou je nález historického odpadného systému s pieskovcovou výlevkou a pohltené časti staršieho cimburia.

_