Dve naše realizácie sútažia o CE ZA AR 2021

Slovenská komora architektov vyhlásila 20. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021 v tomto roku sútažia v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť hneď dve naše realizácie. V prípade oboch sme sa podieľali aj na návrhovej časti. Pozrite si informácie o nich v našom portfoliu:

Vila Lavína, Nový Smokovec
(Architekti: Juraj Hermann, Beáta Hermannová, Viera Hajasová, Peter Kucharovič)
Prvá moderná secesná vila v Tatrách z roku 1902 dlhé roky chátrala. Medzičasom sa z vily stal objekt zaradený do zoznamu “Tatranských Harabúrd”. Na tomto internetovom blogu si objekt všimol súčasný majiteľ a jednoducho sa doň zamiloval. Pri obnove národnej kultúrnej pamiatky sme zvolili citlivý prístup. Všetko, čo bolo možné zachrániť a zrepasovať sme obnovili a sanovali tradičnými stavebnými postupmi a pôvodnými prírodnými materiálmi. Snahou bolo zachovanie autenticity secesného výrazu vily pri súčasnej akceptácii dispozičných, technických a technologických požiadaviek butikového penziónu. Nové intervencie formou kontextuálneho novotvaru dopĺňajú historickú vilu a dávajú jej druhú šancu. Na vile Lavíne sme spolupracovali na návrhu obnovy historických a pamiatkovo chránených konštrukcií a návrhu niektorých technických riešení.
https://www.obnova.eu/portfolio/vila-lavina-dolny-smokovec-tatry/

Hospodárska budova hradu Uhrovec
(Architekti: Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Paulíny, Peter Nižňanský)
Hrad Uhrovec ležiaci vysoko v Strážovských vrchoch a ukrytý mimo všetkých obchodných ciest, je dodnes najzachovalejšou hradnou ruinou na Slovensku. Komplexná obnova neskororenesančnej Hospodárskej budovy na dolnom nádvorí hradu je míľnikom pri jeho ďalšej obnove a zároveň nastavuje nové kritériá pamiatkovej obnovy v našom regióne. Trojpodlažný objekt so zmiešanou funkciou slúži ako výstavný priestor so spoločenskou miestnosťou a ubytovacími kapacitami pre návštevníkov, ako aj ľudí podieľajúcich sa na ďalšej systematickej obnove. Tradičné stavebné materiály, klasické remeselné postupy a množstvo detailov, ktoré sa zdali byť stratené, opäť vnášajú život opustenému komplexu. Na Hrade Uhrovec sme spolupracovali na návrhu remeselných detailov a technických riešení.

 

Viac aj na: https://www.cezaar.tv/
Foto: Peter Čintalan a Tomáš Hyben

_