Krov podľa starej šablóny

historickej trojuholníkovej štítovej steny strechy hospodárskej budovy uchovalo zásadné informácie. Indície, ktoré určovali koncept obnovy strechy. Zo zachovaného otlačku pôvodnej konštrukcie krovu bolo zrejmé a nespochybniteľné aký mala strecha tvar, sklon, vyloženie, dokonca aké boli prierezy prvkov krovu. Dendrochronologický zas identifikoval, že na pôvodné prvky krovu bola použitá . Rekonštrukcia krovu prebiehala tradičným spôsobom. Konštrukčné prvky jednoduchej hambálkovej konštrukcie krovu sa poctivo, ručne kresali. Tesári uplatnili aj tradičné spoje prvkov, dokonca nepoužili klince. Na spevnenie a konštrukčné previazanie boli použité  drevené dubové kolíky.

_