Bez – údržba má dôsledky

Čiernobiela fotografia Mauzólea Rakovských v Rakove zo 70. rokov 20. storočia dokumentuje, že budovu už začína ohrozovať bez – údržbový stav. Chátranie je zjavné na hornej časti fasády veže a na plastických detailoch výzdoby fasády. Poruchy strešnej krytiny a klampiarskej výbavy degradáciu urýchlili. Opravu strechy mauzólea v roku 2009 zabezpečila naša spoločnosť Obnova https://www.obnova.eu/. Bol to dôležitý krok, ktorý zastavil ďalšie hroziace závažné stavebné poruchy stavby, proces chátrania fasády však doposiaľ pokračuje. Na aktuálnej fotografii – po 50.rokoch od vzniku čiernobielej fotografie – je už fasáda mauzólea v havarijnom stave.

Viac info: Mauzóleum Rakowzských, Rakovo

_