Články

IČ DPH

Oznamujeme vám že naše IČ DPH pre subjekt Michal Hrčka -…

zmena DIČ

S miernym časovým sklzom vás upozorňujeme na zmenu nášho…

Spoločnosť pre pamiatky, členstvo

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka bol zakladajúci člen…

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka sa stal členom Slovenskej…

ICOMOS Slovensko

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka sa stal členom občianskeho…