Prehratá bitka / Seriál o Piargskej bráne

Ani najväčší pesimista nepredpokladal, že bitka pri Moháči (1526) prevráti život naruby. Osmanská ríša ňou začala postupnú okupáciu Uhorska, ktorá trvala neuveriteľných 150 rokov! Cisár Ferdinand I. Habsburský vedel, že bohaté stredoslovenské banské mestá Turkov priťahovali ako magnet. Štiavnica bola odhodlaná sa ubrániť. Prioritou bolo vytvoriť stratégiu obrany, spoľahlivý fortifikačný systém mesta a banských prevádzok, kvalitnú vojenskú aj civilnú obranu.

Postupne vám prinášame časovú os s príbehmi z novo osadenej informačnej tabule na Piargskej Bráne v Štiavnici. Pre Pamiatkový úrad SR sme navrhli texty, grafiku a realizovali aj výrobu atypickú montáž. ⚜️ Celý seriál postupne na tomto odkaze: https://www.obnova.eu/tag/piargska_brana_tabula/

 

 

_