Informácie o rekonštrukcii ekocentra pri Senci

Rekonštrukcia školy na ekocentrum ArTUR, Rekonštrukcia je súčasťou projektu Zelená obnova, stavanie a bývanie, ktorý je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Obnova s.r.o. ako vítaz verejného obstarávania realizuje na škole komplexnú obnovu. Zaujímavosťou je overovanie rôznych technológií.

http://centrumartur.blogspot.com/

_