Keď Florián nemal svoj deň / Seriál o Piargskej bráne

KEĎ FLORIÁN NEMAL SVOJ DEŇ // Ochranca pred požiarmi, patrón hasičov sv. Florián má skvelý výhľad z niky na fasáde brány. 6. marca 1945 sa mu však naskytol smutný pohľad. Boje II. svetovej vojny vrcholili, okupanti fašistickej armády začali ústup. Obeťami boli nielen ľudské životy, vyhorela aj strecha susedného Frauenbergského kostola s drevenou vežičkou. Prechod frontu definitívne poznačil celistvosť Piargskej brány. Východná kruhová bašta bola dramaticky poškodená delostreleckým útokom. Po vojne napokon padlo rozhodnutie, že poškodenú časť brány už neobnovia, časť hradby búrali. Symetria, ktorá dominovala romantickému výrazu brány sa stala minulosťou.
Postupne vám prinášame časovú os s príbehmi z novo osadenej informačnej tabule na Piargskej Bráne v Štiavnici. Pre Pamiatkový úrad SR sme navrhli texty, grafiku a realizovali aj výrobu atypickú montáž. ⚜️ Celý seriál postupne na tomto odkaze: https://www.obnova.eu/tag/piargska_brana_tabula/

 

 

_