Baroková elegancia a bývanie / Seriál o Piargskej bráne

Premyslená baroková úprava Piargsku bránu zušľachtila. Na streche pribudol mäkko tvarovaný výrazný štít, brána nadobudla svoju jedinečnú, typickú siluetu. Fasáda získala jednoduchú, čistú plastickú dekoráciu. Na čelnej fasáde brány dominoval sochársky výnimočne stvárnený mramorový reliéf s motívom erbu Uhorského kráľovstva a erbom Banskej Štiavnice. V 30. rokoch 20. storočia zanietený profesor Vojtech Baker, reliéf v záujme ochrany zaradil do zbierkového fondu múzea. Odborníci sa domnievajú, že na návrhu barokovej prestavby brány sa mohol podieľať aj maliar Anton Schmidt, ktorý bol kľúčovou „dizajnérskou“ osobnosťou lokality. Maličký byt na poschodí brány bol obývaný až do konca 20. storočia. Na premávku chodcov a vozov v podbrání si domáci rýchlo zvykli. V oknách nikdy nechýbali muškáty. Mnoho Štiavničanov snívalo o romantickom bývaní na Piargskej bráne. Fakt, že väčšina susedov sú odpočívajúci nebožtíci z priľahlých cintorínov by im neprekážal…

Postupne vám prinášame časovú os s príbehmi z novo osadenej informačnej tabule na Piargskej Bráne v Štiavnici. Pre Pamiatkový úrad SR sme navrhli texty, grafiku a realizovali aj výrobu atypickú montáž. ⚜️ Celý seriál postupne na tomto odkaze: https://www.obnova.eu/tag/piargska_brana_tabula/

 

 

_