Píniové šišky vyniesol na bránu žeriav

Piargska brána je v uplynulých dňoch postupne „korunovaná“ novými šiškami a guľami s podstavcami. Motív píniovej šišky dekoroval barokovú strešnú atiku Piargskej brány. Pôvodné prvky sa žiaľ nezachovali. V ateliéri našej spoločnosti sme pripravili po náročnom prieskume prameňov a analógií ich tvarovú rekonštrukciu. Pozrite si video z osádzania.
_