Školenie: Marketing

Zúčastnili sa tréningu na tému „Marketing“ organizovala Nadácia – súčasného umenia a Civil Society Development Foundation – Senec.

_