Kurz: Tvorba koreňovej čističky…

Pozývame vás na Praktický PERMAKULTÚRNY kurz – kompostovacie záchody a tvorba koreňovej čističky  30. mája 2014 Ekocentrum Bylinka pod Lipkou, Hrušov 435, 99142 Hrusov.

Text pozvánky:
Na kurze sa naučíme:
– o základných princípoch fungovania kompostovacích záchodov, procese rozkladu a o degradácii hormonálnych látok v komposte,
– teoretické základy fungovania KOREŇOVEJ ČISTIČKY odpadových vôd, uzavretý cyklus domácnosti,
– praktická tvorba KOREŇOVEJ ČISTIČKY.

Lektori kurzu: Laila Rüesch, Ing. Veronika Knihová (preklad) a Róbert Soldán

 

Laila Rüesch
Lektorka tohto víkendového kurzu v Ekocentrum Bylinka pod Lipkou zameraného na kompostovacie toalety a tvorbu koreňovej čističky – Laila Ruesch: Laila v roku 2010 ukončila bakalárske štúdium Environmentálneho inžinierstva na ZHAW Wadenswil so zameraním na záhradníctvo, eko-technológií a regionálny rozvoj. Pracovala na projekte Pan Eco v indonézkej Sumatre, v ktorom sa podieľala na vzniku veľkej koreňovej čističky odpadových vôd. V súčasnosti sa venuje projektovaniu a výstavbe kompostovacích toaliet a tiež školeniu v tejto oblasti.

Podrobnosti: https://www.facebook.com/events/1477723405796433
cisticky_bylinka
_